ข่าว เพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 8 เมษายน พุทธศักราช 2562 ซึ่งเป็นวันประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ เป็นประธาน ในการประกอบพิธี โดยในเวลา 16.00 น. จุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ ด้านนอกพระอุโบสถ

พราหมณ์อ่านโองการบูชาฤกษ์ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เดินเข้าไปในพระอุโบสถ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล

ในเวลา 17.00 น. ประธานสงฆ์ ประกาศชุมนุมเทวดา ในการทำน้ำอภิเษก จากนั้น ประธานสงฆ์ เจิมเทียนชัย เทียนมงคล และ เทียนพุทธาภิเษก ..ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ถวายเทียนชนวนแด่พระสงฆ์ เมื่อถึงฤกษ์เวลา 17.10 น. ประธานสงฆ์พระเดชพระคุณพระราชปริยัติบัณฑิต เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ) จุดเทียนชัยและเทียนพุทธาภิเษก พระเดชพระคุณพระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ม) และพระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จุดเทียนมงคล เทียนหน้าพระ และเทียนนวหรคุณ เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์เถราจารย์ 4 รูป และพระสงฆ์สวดภาณวาร 4 รูป ขึ้นอาสน์สงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปเทียนหน้าเตียงพระสวดภาณวาร พระสงฆ์ 4 รูปสวดภาณวาร..และ พระสงฆ์เถราจารย์ นั่งอธิษฐานจิตภาวนา พระสงฆ์เถราจารย์ที่ นั่งอธิษฐานจิตตาภาวนาประกอบด้วย พระภาวนามังคลาจารย์ รองเจ้าคณะอำเภอศรีเทพ วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ พระครูโพธิพัชรธรรม เจ้าคณะตำบลท่าพล วัดโพธิ์กลาง พระครูปริยัติพัชรธรรม เจ้าคณะตำบลนางั่ว วัดราษฎร์ศรัทธา และพระครูมงคลพัชรถาวร เจ้าอาวาสวัดบ้านวังทอง ส่วนพระสงฆ์สวดคาถาภาณวาร 4 รูป ประกอบด้วย พระครูอุดมพัชรธรรม เจ้าคณะตำบลในเมืองเชลียงเขต 2 วัดมหาธาตุ พระครูศรีพัชรบัณฑิต เจ้าคณะตำบลนาป่า เขต 2 วัดสามัคคีชัย พระมหาวสันต์ สุภาวิชโย เจ้าคณะตำบลน้ำร้อน วัดมหาธาตุ และ พระมหาชีวินธัมฺมธีโร เปรียญธรรม 4 วัดมหาธาตุ ในการประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดเพชรบูรณ์ เสร็จสิ้นลงในเวลา 22.00 น. ท่ามกลาง ข้าราชการ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดเพชรบูรณ์และประชาชนชาวเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก