Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐรามาธิบดีทร

จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐรามาธิบดีทร

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 07.30 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐรามาธิบดีทร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมี ข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธี
ในเวลา 08.20 น. หน่วยงานได้ร่วมวางพวงมาลาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนำประกอบพิธีถวายความเคารพ วางพวงมาลา หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯและกล่าวถวายราชสดุดี ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศไทย นานัปการ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐรามาธิบดีทร ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ทรงเสด็จพระราชสมภพ วันที่ 20 กันยายน 2468 และสืบสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 8 แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2477 เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489.