Uncategorized

ตาก- ชาวบ้าน ร่วมมือปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง เข้าหมู่บ้าน ทิโพจิ -ซอแหมะ-นุโพ

ตาก- ชาวบ้าน ร่วมมือปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง เข้าหมู่บ้าน ทิโพจิ -ซอแหมะ-นุโพ

นายสุขสวัสดิ์ จิยิพงศ์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก นายสันติ อินทนิล ปลัดอำเภออุ้มผาง ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าในช่วงฝนตกหนักที่ผ่านมาทำให้ถนนเส้นทางเข้าหมู่บ้านหลายแห่งเสียหาย สภาพถนนเป็นดินโคลนใช้การไม่ได้ ราษฎรได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากการเดินทางที่ลำบาก จึงร่วมกับราษฎร ประชาชน กลุ่มบ้านทิโพจิ หมู่ 4 ต.แม่จัน และ -ซอแหมะ-นุโพ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก- หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 แม่สอด ร.1413- กำลัง อส.อ.อุ้มผาง และผู้อพยพหลบหนีภัยจากการสู้รบบ้านนุโพ ร่วมปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง บ้านทิโพจิ -ซอแหมะ-นุโพ เนื่องจากการเดินทางต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ หรือรถไถนาเดินตาม ซึ่งยากต่อการสัญจรเดินทาง โดยได้รับการสนับสนุนกระสอบจากเทศบาลตำบลแม่จัน และการจัดเลี้ยงอาหาร กะบชาวบ้านที่เข้าร่วมทำงานกว่า 100 คน
////////////////////
ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน