ข่าวกระแสสังคม

นราธิวาส มอบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ยากจนและตาบอด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนามเจ้าสิริกิติ์

นราธิวาส มอบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ยากจนและตาบอด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนามเจ้าสิริกิติ์
นางยินดี พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ยากจนและพิการทางสายตา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 สภายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระชนมายุ 89 พรรษา 12 สิงหา 2561 ณ บ้านเลขที่ 150 หมู่ที่ 11 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอนายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมเป็นเกียรติ
นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส กล่าวว่า สือบเนื่องจากนางสาวรีฮะ เจะเระ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 150 ม.11 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส ได้ร้องขอความช่วยเหลือไปยังนางยินดร พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส เพื่อให้สร้างบ้านเนื่องจากตนเองมีฐานะยากจนและยังเป็นคนพิการทางสายตา (ตาบอด) ซึ่งเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ได้รับสนับสนุนงบประมาณ เป็นเงิน 50,000 บาท พร้อมกับได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆจากร้านเขาตันหยง อิฐบล็อก 100 ก้อน กำนันตำบลกะลุวอเหนือสนับสนุนอิฐบล็อค 300 ก้อน ประตู วงกบ พร้อมแรงงานจากบรรดาผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ทั้ง 13 หมู่บ้าน โดยได้มอบหมายให้อำเภอเมืองนราธิวาส ดำเนินการก่อสร้าง โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 จนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 โดยได้บูรณาการทำงานประกอบด้วย ออกแบบประมาณการ ช่างควบคุม เครื่องมือ เครื่องจักร จากเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ แรงงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ 13 หมู่บ้าน หมุนเวียนกันมาเป็นแรงงาน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 สภานายิสภากาชาดไทย ทรงพระชนมายุ 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน จึงร่วมกันจัดพิธีส่งมอบบ้านให้กับนางสาวรีฮะ เจะเระ และนอกจากนี้ อำเภอยังไก้รับการสนับสนุนเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับครัวเรือนจากหัวหน้าส่วนราชการมอบให้อีกจำนวนหนึ่งด้วย

. ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 0936193807