Uncategorized

ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดงานเที่ยวงานวัด 55 เมืองรองร้อยเอ็ดบ้านเรา เล่าเรื่องเมืองสีแก้วประจำปี 2561 สืบสานตำนานเมืองร้อยเอ็ด สัมผัสบรรยากาศสีสันงานวัดย้อนยุคแบบดั้งเดิม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดงานเที่ยวงานวัด 55 เมืองรองร้อยเอ็ดบ้านเรา เล่าเรื่องเมืองสีแก้วประจำปี 2561 สืบสานตำนานเมืองร้อยเอ็ด สัมผัสบรรยากาศสีสันงานวัดย้อนยุคแบบดั้งเดิม


เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. นางสาวทัศชล เทพกำปนาท ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรองร้อยเอ็ดบ้านเรา “เล่าเรื่องเมืองสีแก้ว” ประจำปี 2561 ที่วัดบ้านเมืองสีแก้ว ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด นายอุดมศักดิ์ รัตนสวนจิก นายกเทศมนตรีตำบลสีแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวัฒนธรรมตำบลสีแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวตำบลสีแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม และบรรยากาศสีสันงานวัดย้อนยุคแบบดั้งเดิม ที่มีขนม อาหาร อาหารอีสานที่หลากหลาย
นายอุดมศักดิ์ รัตนสวนจิก นายกเทศมนตรีตำบลสีแก้วกล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด สภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลตำบลสีแก้ว สภาวัฒนธรรมตำบลสีแก้ว จัดโครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรอง ร้อยเอ็ดบ้านเรา ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2561 ภายใต้ชื่องาน “เล่าเรื่องเมืองสีแก้ว” ขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 ที่วัดบ้านเมืองสีแก้ว ตำบลศรีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดในครั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและโบราณสถานอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมล้ำค่า ฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนกิจกรรมประกอบด้วย พิธีเปิดชมการรำบวงสรวงพระธาตุสีแก้ว จาก 150 นางรำจากชาวตำบลสีแก้ว ที่สวยงามด้วยชุดที่เป็นเอกลักษณ์ประกอบดนตรีพื้นเมืองอีสาน การจัดพิธีทางศาสนา พิธีสักการะพระธาตุสีแก้ว พิธีทำบุญทอดเทียนโฮม กิจกรรมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สัมพันธ์ การแข่งขันกีฬา การประกวดทางวัฒนธรรม ได้แก่ การประกวดขับร้องสรภัญญะพื้นบ้าน การประกวดเดี่ยวแคน เดี่ยวโหวด การจำหน่ายสินค้าตลาดวัฒนธรรมและมหรสพสมโภช ได้แก่ หนังประโมทัย หนังกลางแปลง รำวงย้อนยุค หมอลำกลอน และมวยไทย พร้อม ตลาดอาหาร ขนม ของเล่น บรรยากาศงานวัดยามค่ำคืน ในรูปแบบย้อนยุค ตลอดงาน และกิจกรรมต่างๆ จาก 10 หัวเมืองในอดีต ยุคทวารวดีที่เป็นเมืองขึ้นกับเมือง สาเกตนคร หรือ จังหวัดร้อยเอ็ด จะนำเรื่องราวดีๆของแต่ละเมืองมานำเสนอในงานนี้ อีกด้วย
////////คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด