Uncategorized ข่าว ราชบุรี

จ.ราชบุรี/สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีได้จัดประชุมโครงการสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย

จ.ราชบุรี/สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีได้จัดประชุมโครงการสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย

เมื่อวันที่10ธ.ค.2562 ณ ห้องประชุมปิยราชา โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 475 คน เพื่อสร้างการรับรู้ในการดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงาน ณ ศูนย์ one stop service จังหวัดราชบุรี ของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุด 31 มี.ค. 63 เป็นต้นไป โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการฯ โดยได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี สำนักบริหารการทะเบียน ภาค7 ราชบุรี และบรรยายพิเศษ “คุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมการจ้างงานที่ยั่งยืน” โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/ รายงาน