นายเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้มาต้อนรับ คณะสื่อมวลชนจากประเทศกัมพูชา( สื่อยูม่า )


วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ….. เวลา 16:00 น… หน้าหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัย นายเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้มาต้อนรับ คณะสื่อมวลชนจากประเทศกัมพูชา( สื่อยูม่า )

ซึ่งมีนายประสิทธิ์ แสงรุ่งเรือง เลขาธิการใหญ่สหพันธ์ยูม่า ได้นำคณะมา ประชุมใหญ่ประจำปีที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมี นายบรรหาร บุญเขต คณะกรรมการสหพันธ์ยูม่า ประเทศไทย เป็นผู้จัดงานและรับผิดชอบ โดยมีคณะกรรมการของสหพันธ์ยูมาประเทศไทย ร่วมด้วยช่วยกันเนื่องจากจะมีสื่อมวลชนที่เป็นสมาชิก จากต่างประเทศมาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
นายเสกสรร นิยมเพ็ง ได้อธิบายถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดเพชรบูรณ์และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้กับสื่อมวลชนกัมพูชาโดยผ่าน เลขาธิการสหพันธ์อยู่มาประจำประเทศกัมพูชาซึ่งพูดภาษาไทยได้ หลังจากนั้นนายกเทศมนตรีได้มอบเงินสนับสนุนในการประชุมใหญ่ให้กับนายบรรหารบุญเขต และได้ให้รถของเทศบาลบริการพา สื่อชาวกัมพูชาเที่ยวรอบเมืองดูสถานที่สำคัญสำคัญและไปไหว้พระใหญ่ ( พระพุทธมหาธรรมราชา)

,