Uncategorized

กระทรวงอุตสหกรรม เดินหน้าเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสหกรรม4•0ภาค9จังหวัดชลบุรี

กระทรวงอุตสหกรรม เดินหน้าเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสหกรรม4•0ภาค9จังหวัดชลบุรี ดร อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีการกระทรวงอุตสหกรรม

เปิดเผยว่า การเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสหกรรม4
•0 เกิดจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานในการฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศของประเทศไปสู่เศรษฐกิจเชิงนวัตกรรมและสร้างสรรค์โดยอาศัยแพลทฟอร์มที่ผลักดันให้บริษัทผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกรวมถึงบริษัทขนาดใหญ่โดยมุ่งหวังไห้ส่มารถเปลี่ยนแปลงาความมั่นคง มั่งคั่และยั่งยืน ด้วยการปรับไห้เหมาะสมกับอุตสหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ เพื่อไห้เกิดการเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของชุมชนแต่ละแห่งโดยคาดว่าจะทำไห้ผู้ประกอบการในท้องถิ่น มีศักยภาพเพิ่มขึ้นและสร้างรายได้ไห้กับประเทศอย่างมหาศาล 

//แจ๊ค ทีวารีเจริญ ชลบุรี