ไทย-กัมพูชา ปลูกป่าอาเซียนเชื่อมความสัมพันธ์ 2 ประเทศ


ไทย-กัมพูชา ปลูกป่าอาเซียนเชื่อมความสัมพันธ์ 2 ประเทศ

วันนี้ (9 ส.ค.61) ที่พื้นที่ปลูกป่าอาเซียนช่องสะงำ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวาด ปารานิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าอาเซียนช่องสะงำ ไทย – กัมพูชา ประจำปี 2561 โดยมีพระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์(ธ) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา พระครูบุญสาลวด เจ้าคณะจังหวัดอุดรมีชัย พลตรีโต๊ด รา รองเสนาธิการทหารภูมิภาคที่ 4 พันเอกบุญเสริม บุญบำรุง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 พร้อมด้วยส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน และประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ร่วมปลูกต้นมะม่วง จำนวน 300 ต้น ในพื้นที่ปลูกป่าอาเซียน

พันเอกบุญเสริม บุญบำรุง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 กล่าวว่า หน่วยเฉพาะกิจที่ 3 ร่วมกับหน่วยงาน ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนชาวไทยและกัมพูชา ทำการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ช่องสะงำ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 5 ต้นไม้ที่ปลูกมีหลากหลายชนิด ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสมุนไพร และพืชสวน โดยทำการปลูกแบบผสมผสาน เพื่อให้เกิดประโยชน์เป็นไม้เศรษฐกิจ ไม้สอย และเป็นแหล่งอาหาร ที่สำคัญคือ เป็นการฟื้นฟูสภาพป่า ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำลำธาร และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีอันดีต่อกันระหว่างเพื่อนบ้าน ไทย-กัมพูชาด้วย

หลังจากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 2 ประเทศ ได้นำส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน และประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ร่วมกันปล่อยพันธ์ปลา จำนวน 860,000 ตัว ลงอ่างเก็บน้ำช่องสะงำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชะนีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 และเพื่อเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของประชาชนด้วย
————————–
บุญทัน ศรีสะเกษ ข่าว/ภาพ