Uncategorized

พร้อมจะเป็นคนดี!!?ครอบครัวผู้ต้องขังโผเข้าสวมกอดดีใจที่กรมราชทัณฑ์ให้เยี่ยมใกล้ชิด พร้อมชื่นชม ผบ.หญิงแกร่งที่อำนวยความสะดวกอย่างดี ผู้ทำผิดหลั่งน้ำตายืนยันจะไม่ซ้ำรอยเดิมเด็ดขาด

พร้อมจะเป็นคนดี!!?ครอบครัวผู้ต้องขังโผเข้าสวมกอดดีใจที่กรมราชทัณฑ์ให้เยี่ยมใกล้ชิด พร้อมชื่นชม ผบ.หญิงแกร่งที่อำนวยความสะดวกอย่างดี ผู้ทำผิดหลั่งน้ำตายืนยันจะไม่ซ้ำรอยเดิมเด็ดขาด
ที่เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีบรรยากาศน้ำตาแห่งความดีใจ สายสัมพันธ์ของครอบครัว ญาติพี่น้อง ตลอดจนผู้หลงผิดจนกลายเป็นผู้ต้องขังที่ได้แสดงความดีใจ ที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคนที่รักในเรือนจำอย่างใกล้ชิด โดยไม่มีสิ่งใดๆมาขวางกั้น ทันทีที่ได้พบกัน ทุกคนต่างโผเข้าสวมกอดแสดงความยินดีแบบสุดๆ และได้มีการนั่งตามโต๊ะที่เรือนจำจัดไว้ให้เพื่อถามไถ่สารทุกข์สุกดิบกันไปตามประสาคนคิดถึง หลายครอบครัวเดินทางมาจากต่างจังหวัดฝ่าฝนฝ่าลมกันมา เมื่อมาเจอกันต่างกลั้นอารมณ์ไว้ไม่อยู่ต่างร้องให้ออกมาด้วยความดีใจ คล้ายน้ำตาจะท่วมเรือนจำก็ว่าได้ พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณกรมราชทัณฑ์ที่มีโครงการเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิดให้ผู้ต้องขังและญาติได้มีโอกาสพบกัน พร้อมทั้งขอบคุณ ผบ.หญิงเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าด้วยที่ได้อำนวยความสะดวกแก่ญาติพี่น้องที่มาเยี่ยมผู้ต้องขังเป็นอย่างดี ขณะที่ผู้หลงผิดจนกลายเป็นต้องขังต่างยืนยันทั้งน้ำตาว่าขอให้ความผิดและโทษที่ได้รับเป็นบทเรียนและจะไม่ทำผิดซ้ำอีกแล้วเพราะสงสารครอบครัว พ่อแม่และญาติพี่น้องที่ต้องมาเห็นอยู่ในสภาพแบบนี้และพร้อมจะเป็นคนดีของสังคม
นางสุวิมล ไกรสูงเนิน ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา กล่าวว่าเรือนจำได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่ประพฤติดี มีคุณสมบัติครบถ้วนได้พบญาติพี่น้อง ครอบครัวแบบใกล้ชิด อบอุ่น เพื่อพร้อมเป็นคนดีกลับคืนสู่สังคมต่อไป
กิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ของปี 2561 ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 คุณสมบัติของผู้ได้รับ การเยี่ยมตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ ผู้เข้าเยี่ยมพบญาติใกล้ชิดจะต้องเกี่ยวข้องเป็นญาติของผู้ต้องขังคือ เป็นบิดามารดา คู่สมรส บุตรหลาน ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา พี่น้อง และบิดามารดาของคู่สมรสของผู้ต้องขัง ตามระเบียบทุกประการ
การเตรียมการของญาติผู้ต้องขังที่จะเข้าเยี่ยมเช่นในเรื่องของการแต่งกายเช่นห้ามใส่เสื้อแขนกุด เสื้อเอวลอยเสื้อผ้าเนื้อบาง กางเกงขาสั้นกางเกงรัดรูป กระโปรงสั้น สิ่งของต้องห้ามต่างๆ
การเตรียมเอกสารให้พร้อม บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา 1 ฉบับฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารและอื่นๆที่ใช้ในการประกอบพิจารณา สูติบัตร ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลเอกสารทุกชนิดให้ทุกท่านที่เข้าเยี่ยมจัดสำเนามาให้พร้อม และ กำหนดการเยี่ยมวันละ 2 รอบรอบละ 2 ชั่วโมงดังนี้ รอบเช้าเวลา 09.00 น.ถึง 11.00 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 น.ถึงเวลา 15.00 น. ซึ่งขั้นตอนการยื่นความจำนงของการจองเยี่ยม ทุกคนได้ดำเนินการอย่างถูกต้องทุกขั้นตอนจนมาถึงการ ลงทะเบียนและญาติเข้าเยี่ยมตามวันและเวลาที่ญาติได้แสดงความจำนงไว้ ผบ.หญิงแกร่งแห่งเรือนจำอำเภอตะกั่วป่ากล่าว
โครงการที่กรมราชทัณฑ์และเรือนจำต่างๆ รวมทั้งเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าได้จัดเป็นโอกาสที่ดีที่จะให้ผู้ต้องขังได้พบญาติแบบใกล้ชิดและเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคีและการให้โอกาสผู้หลงผิด ผู้ต้องขังได้คืนสู่สังคมเป็นคนดีของสังคมและของประเทศชาติต่อไป.
…………………………..
ภาพ..เอื้อเฟื้อจากเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า
ข่าว..อ.นักข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา. รายงาน