สถานที่ท่องเที่ยว

อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชุมชน ครั้งที่ 6 ตอน “ปลือปะห์” หรือ ไปลดปล่อย” ภายใต้กิจกรรม การเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิธี ดึงการแต่งกายและวิธีชีวิตแบบชาวมาลายูดั่งเดิมเป็นจุดขาย นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศแห่ชมนับพันคน

อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชุมชน ครั้งที่ 6 ตอน “ปลือปะห์” หรือ ไปลดปล่อย” ภายใต้กิจกรรม การเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิธี ดึงการแต่งกายและวิธีชีวิตแบบชาวมาลายูดั่งเดิมเป็นจุดขาย นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศแห่ชมนับพันคน

ณ ชุมชนศาลาลูกไก่-บ้านกาเด็งด็ง ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมชุมชนครั้งที่ 6 ตอน “ปลือปะห์” หรือ “ปลดปล่อย” ซึ่งการจัดโครงการ มหกรรมวัฒนธรรมชุมชนครั้งที่ 6 ในครั้งนี้ และมีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การเปิดตัวกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยว OTOP ในวัดวิถี โดยได้นำเอาของดีวิถีชุมชนมาจัดแสดงแบบมีชีวิตพร้อมการย้อนรอยกิจกรรมที่เป็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวมาลายูโบราณในแต่ละพื้นที่ทั้งคนทะเล คนบนภูเขา ตั้งแต่เกิดจนตายโดยมีซุ้มต่างๆ เช่น ซุ้มข้าวปรียานีแพะ หรือ แพะหัน วิถีบ้านอยู่อาศัย ซุ้มบ้านมาโซ๊ะยาวี หรือเข้าสุนัต ซุ้มมะตือรีหรือการรักษาโรค ซุ้มนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีซุ้มวิถีงานศพ อีกทั้งทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้มีกิจกรรมการผูกผ้าโพกศีรษะ และกิจกรรมอื่นๆเพื่อให้คนในชุมชนรุ่นหลังหรือนักท่องเที่ยวที่มาจากถิ่นต่างๆได้รับรู้รับทราบถึงวิถีชีวิตที่เป็นความภาคภูมิใจมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน


ซึ่งการจัดมหกรรมทางวัฒนธรรมชุมชน ครั้งที่ 6 ตอน “ปลือปะห์” หรือ “ปลดปล่อย” ทางอำเภอยี่งอ จ.นราธิวาส ได้รับงบประมาณจากจังหวัดนราธิวาส เพื่อเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านศาลาลูกไก่ (ศูนย์เรียนรู้อัลกุร-อ่าน)และบ้านกาเด็ง (พิพิธภัณฑ์ขุนละหาร) ต.ละหาร อ.ยี่งอ จำนวน 500,000 บาท เพื่อดำเนินกิจกรรมงานวัฒนธรรม ประจำปี 2561 ครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเปิดตัวหมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยชุมชนกำหนดให้มีการจัดมหกรรมวัฒนธรรมชุมชนขุนละหารพร้อมทั้งจัดขบวนข้าง ม้า และคนย้อนตำนานขุนละหารด้วยเครื่องแต่งกายแบบมาลายูโบราณแท้ประดับด้วยผ้าโพกหัวชนิดต่างๆเพิ่มแต่งแต้มสีสันด้วยการแต่งตัวหลากสีหลากแบบตามสมัยนิยมของแต่ละพื้นที แต่ละยุคสมัยในอดีต โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และต่างประเทศ มาร่วมชมเป็นจำนวนมาก
นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่ากล่าวว่า การจัดกิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมชุมชนเพื่อเป็นการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP วิถีบ้านศาลาลูกไก่ ที่ได้แสดงถึงความเป็นอยู่อันเป็นวิถีชีวิตของคนบ้านเราในอดีตซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่คนในสังคมร่วมกันสั่งสมกันมาเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตนักเป็นเสน่ห์ของชุมชนอย่างหนึ่งที่หาดูได้ยากและควรเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ดูได้ชมรับรู้จดจำและได้ซึมซับถึงความเป็นอยู่ของคนในอดีตที่สามารถอยู่ ได้อย่างมีความสุขสามารถทำให้คนรุ่นหลังได้อ่านแบบอย่างเป็นบทเรียนที่จะนำไปปรับใช้ในวิถีชีวิตปัจจุบันและอนาคตต่อไป

 

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
0936193807 (ส่งทาง นายแวดาโอ๊ะ หะไร )

Comments are closed.