ข่าวรัฐสภา

ณ โอทอป นวัตวิถี บ้านนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจ

วันที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ โอทอป นวัตวิถี บ้านนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พันตำรวจโท พงษ์ชัย วราชิต ประธานคณะกรรมาธิการ และพลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ เลขานุการคณะกรรมาธิการ และคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการของผู้ประกอบการผลิตเส้นพาสต้าจากแป้งข้าวสุขภาพ กิจการของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สกัดถั่งเช่าแปรรูป วิสาหกิจชุมชน กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน และเยี่ยมชมกิจการ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้ประกอบการค้าชายแดนช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน