Reporter&Thai Army Uncategorized

ถือฤกษ์งามยามดี วันที่ 9 เดือน 9 เวลา 9 นาฬิกา 9 นาที ประธานเปิดร้านค้าสวัสดิการกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 6 อำเภอขุนยวม

ถือฤกษ์งามยามดี วันที่ 9 เดือน 9 เวลา 9 นาฬิกา 9 นาที ประธานเปิดร้านค้าสวัสดิการกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 6 อำเภอขุนยวม

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดร้านค้าสวัสดิการกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 6 อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพล และจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไป ตลอดจนเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวชมดอกบัวตอง
จากนั้นได้มอบอุปกรณ์สนามให้กับกำลังพล เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย การลาดตระเวนป้องกันปราบปรามการตัดไม้ ลาดตระเวนตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันการลับลอบนำพายาเสพติดเข้ามาในราชอาณาจักร พร้อมับได้ร่วมรับประทานข้าวกลางวันด้วยปิ่นโต เพื่อเป็นการรณรงค์ ลดการใช้โฟมและพลาสติกเพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งในครอบครัวชุมชนอีกด้วย