“เครือข่ายสื่อมวลชน ปปส.ภาค3ร่วมมือกับครูตำรวจแดร์ยโสธรจัดพาน้องลัดฟ้าต้านยาเสพติดปีที่3”


“เครือข่ายสื่อมวลชน ปปส.ภาค3ร่วมมือกับครูตำรวจแดร์ยโสธรจัดพาน้องลัดฟ้าต้านยาเสพติดปีที่3”

ที่หน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร 9 กันยายน 2562 เวลา09.30 น.นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พลตำรวจตรี ภิญโญ หวลกสินธุ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรพันตำรวจเอกสมชาย จินดาวณิชย์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรได้พบปะและให้โอวาทแก่เครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพภืติด(ปปส.ภาค3)จังหวัดยโสธรและครูตำรวจแดร์ยโสธรพร้อมครูนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6จากสถานศึกษาใน9อำเภอทีได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ”เยาวชนห่างไกลยาเสพติด มีวินัย ไฝ่เรียนรู้ ทำดีเพื่อพ่อ กิจกรรมพาน้องท้องฟ้าต้านยาเสพติด ปีที่ 3

ร้อยตำรวจเอกวิศาล ศรีแก่นจันทร์ รองสารวัตรสอบสวน สภ.เมืองยโสธร กล่าวว่าเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด สร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรีียน แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในโครงการครูตำรวจแดร์ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความปนะพฤติดีมีความสามารถและกล้าแสดงออกในการต่อต้านยาเสพติดรู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ทำกิจกรรมความดีอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เป็นไปตามวัถตุประสงค์ของคณะกรรมการเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดยโสธร

กิจกรรมครั้งนี้มีผู้ร่วมกิจกรรม105คนโดยนำคณะไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินอุบลราชธานีและลงที่สนามบินดอนเมืองกิจกรรมครั้งนี้มีขึ้นจากวันที่9-11กันยายน 62 ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้ให้โอวาทและมอบกระเป๋าเป้สะพายหลังให้กับผู้ร่วมกิจกรรมก่อนการเดินอีกด้วย

พลากร. แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน