Uncategorized

พะเยา หมู่บ้านผาแดงแหล่งผลิตกาแฟชื่อดังอันดับ 1 พะเยา

พะเยา หมู่บ้านผาแดงแหล่งผลิตกาแฟชื่อดังอันดับ 1 พะเยา

พาไปชมทัศนียภาพความสวยงามของหมู่บ้านผาแดง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากกว่า 900 เมตร นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งผลิตกาแฟที่มีชื่อเสียงอันดับ 1 ของจังหวัดพะเยา สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่ ซึ่งถือเป็นอาชีพหลักปีละหลายล้านบาท

 

วันที่ 9 ตค 61 นายชาญชัย ภักดีจีระการ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่บ้านผาแดง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา นำผู้สื่อข่าวเข้าดูไร่กาแฟ พันธ์อาราปีก้า ที่ชาวบ้านในพื้นที่ปลูกไว้มากกว่า 1พันไร่ ซึ่งขณะนี้สามารถเริ่มเก็บผลผลิตได้แล้ว ในรุ่นแรก โดยแหล่งปลูกกาแฟของหมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นแหล่งผลิตกาแฟ ที่ถือว่าดีที่สุดในพื้นที่จังหวัดพะเยา และมีชื่อเสียงในนามกาแฟ ผาแดง ที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และเป็นที่ต้องการของตลาด

โดยนายชาญ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เล่าว่า หมู่บ้านดังกล่าวชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพหลักในการปลูกกาแฟ เพื่อออกจำหน่าย โดยมีพื้นที่ปลูกกาแฟพันธ์อาราปีก้า มากกว่า 1 ไร่ ผลผลิตต่อปี มีประมาณ 25,000 กิโลกรัม โดยจะนำส่งขายไปยังพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่และอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ส่วนหนึ่งก็จะจำหน่ายในพื้นที่ จังหวัดพะเยา โดยราคาเฉลี่ยก็จะตกประมาณกิโลกรัมละ 95-110 บาท ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่ได้พอสมควร เนื่องจากกาแฟของหมู่บ้านถือว่ามีคุณภาพ อร่อย หอมกรุ่น เนื่องจากปลูกในพื้นที่ ที่มีความสูงกว่า900 เมตรและสภาพอากาศที่ดี จึงเป็นที่ต้องการของตลาด

สำหรับหมู่บ้านผาแดง ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ แห่งนี้ ถือว่าเป็นหมู่บ้านผลิตกาแฟคุณภาพและมีชื่อเสียงของจังหวัดพะเยาแล้ว และในทุกปีช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวก็จะมีนักท่องเที่ยวคอกาแฟเดินทางมาเที่ยวชมสวนกาแฟ ที่มีธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงามท่ามกลางขุนเขา และลิ้มลองรสชาติของกาแฟของหมู่บ้านแห่งนี้อย่างคึกคัก ในทุกปี ซึ่งทางหมู่บ้านก็จะมีซุ้มกาแฟไว้คอยบริการให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองกาแฟกันแบบสดในแหล่งผลิตโดยตรง พร้อมชมความงามของทัศนียภาพของหมู่บ้าน