ข่าวรัฐสภา

คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีนสู่ความมั่นคง ยั่งยืน ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภา คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีนสู่ความมั่นคง ยั่งยืน ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะทำงานด้านวิชาการ นำผู้แทน 6 ชุมชนย่านกะดีจีน รวม 30 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงาน 4 ปีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ “ใส่ใจประชา นำพาสู่การปฏิรูปประเทศ” พร้อมทั้งเข้าชมพิพิธภัณฑ์และห้องประชุมรัฐสภา

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน