Reporter&Thai Army

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 / กองบังคับการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับส่วนราชการ ร่วม เดินเท้าลงพื้นที่ขับเคลื่อน ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ ในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อ 08 พ.ย.61
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 / กองบังคับการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับส่วนราชการ ร่วม เดินเท้าลงพื้นที่ขับเคลื่อน ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ ในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

พันเอก ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผบ.ฉก.ร.7 / ผบ.บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. มอบหมายให้ ร.อ.
องอาจ ท้วมเสม ผบ.ร้อย.ร.1722 ร่วมกับชุดปฏิบัติการตำรวจมวลชนสัมพันธ์สภ.ปาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอปายผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสา จัดชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ เดินเท้า พบปะราษฎรบ้านแพมบก ตำบลทุ่งยาว อําเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่อีกทั้งป่วยได้จัดชุดหมอเดินเท้าร่วมให้บริการกับผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้าน ให้การตอบรับเป็นอย่างดี ยิ้มแย้มแจ่มใส อุ่นใจที่หน่วยงานลงพื้นที่ให้บริการ