Uncategorized ข่าวเชียงใหม่

เปิดค่ายเยาวชนรักษ์ดอยอินท์ รุ่นที่ ๑ สืบสานปณิธานพ่อเจ้าอินทวิชยานนท์

เปิดค่ายเยาวชนรักษ์ดอยอินท์ รุ่นที่ ๑ สืบสานปณิธานพ่อเจ้าอินทวิชยานนท์

วันที่ 9 พย.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมใหญ่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดค่ายเยาวชนรักษ์ดอยอินท์ รุ่นที่ ๑ โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ดอยอินท์สืบสานปณิธานพ่อเจ้าอินทวิชยานนท์ โดยมี นายสมปอง เกล็ดจีน นายกสมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจอมทอง กล่าวรายงาน
ทางสมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจอมทอง มูลนิธิพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ มูลนิธิเจ้าแม่ดวงเดือน ณ เชียงใหม่ มูลนิธิกองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ ๑ กลุ่มจุฬาสร้างสรรค์สังคม และสมาคมอุทยานแห่งชาติ ได้ร่วมกันจัดทาโครงการสร้างผู้นำเยาวชนจิตอาสาจำนวน 100 คนเพื่อสืบสานปณิธานพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ทั้งนี้ ได้กำหนดจัดทา “ค่ายเยาวชนรักษ์ดอยอินท์ สืบสานปณิธานพ่อเจ้าอินทวิชยานนท์” รุ่นที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๘-๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ .

ฟงหวิน ศักดฺือัศวิน–เชียงใหม่