กอ.รมน.จว.พิจิตร ร่วมกับภาคประชาชนชาวพิจิตร นำโดยกลุ่มขุนศึกลูกพ่อปู่ กอบกู้แม่น้ำพิจิตร นำผลหมากรากไม้จากเรือกสวนไร่นา


9 ธ.ค.61 : กอ.รมน.จว.พิจิตร ร่วมกับภาคประชาชนชาวพิจิตร นำโดยกลุ่มขุนศึกลูกพ่อปู่ กอบกู้แม่น้ำพิจิตร นำผลหมากรากไม้จากเรือกสวนไร่นา ไปเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยทหารช่างของกองทัพบก(ช.พัน.8) ซึ่งมาขุดลอกแม่น้ำพิจิตร และคลองข้าวตอก ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกองทัพบก และมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ พ.ศ.2561 ณ ฐานปฏิบัติการ วัดขนุน อ.เมืองพิจิตร