น. พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จว.ส.ท./หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก จังหวัดสุโขทัย


.วันนี้ 9 ธ.ค.61 เวลา 14.30 น. พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จว.ส.ท./หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก จังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 30 กม. โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผวจ.ส.ท./ผอ.รมน.จว.ส.ท. เป็นประธาน นำข้าราชการทุกหมู่เหล่าและประชาชนจำนวน 5,420 คน ร่วมปั่นจักรยาน จากหน้าศาลพระแม่ย่า ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ไปที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ระยะทางไป-กลับ ประมาณ 30 กม. ผู้ร่วมมกิจกรรมรวม 6,100คนทั้งนี้ได้ร่วมกิจกรรมแปรอักษรหน้าวัดมหาธาตุและกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจทำความสะอาดลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ด้วย