ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด…วันนี้อาสากู้ภัยตำรวจทางหลวงแห่งประเทศไทยประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ ๖

ร้อยเอ็ด…
วันนี้อาสากู้ภัยตำรวจทางหลวงแห่งประเทศไทยประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ ๖*อาสาสมัครกู้ภัย คือใคร? คือผู้ที่มีความ เสียสละ ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นเสมือนเป็นญาติของตน ให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกด้วยความเสมอภาค โดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆ และต้อง เป็นบุคคลที่มีจิตใจแห่งการให้ ถือได้ว่าอาสาสมัครกู้ภัย เป็นบุคคลที่มีจิตใจแห่งการให้…ให้ความช่วยเหลือด้วยความจริงใจกับสังคม …

**วันนี้ 9 มี.ค.2562 เวลา 09.30 น.ณ.ผาหมอกมิวาย อำเภอหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด.นายพงศกร จุลละโพธิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ซึ้งให้เกียรติ์เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กู้ภัย”ทางหลวงร้อยเอ็ด” และเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี กู้ภัยตำรวจทางหลวงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 โดยมี พ.ต.ท.วิศิษฐรัฐ แก่นอินทร์ สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง ๑ กองบังคับการ ๔ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

***ในการประชุมครั้งนี้นายเมธาสิทธิ์ ดวงประเสริฐ รองนายกสมาคมกู้ภัย”ทางหลวงร้อยเอ็ด “กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการประชุมว่า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานรับฟังปัญหา ถอดบทเรียน หามาตรการแนวทางการแก้ปัญหา พร้อมวางกรอบการทำงานร่วมกัน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 140 คนจาก 13 จังหวัด…

https://youtu.be/MPCABHkgb1Y

https://youtu.be/WPx_2h6VlJQ

ดำเนิน พรมไชยา/ถ่ายภาพ