Reporter&Thai Army

ร.17 พัน.4/กกล.รส.จว.พ.ย.สย. โดย พ.ท. ขวัญเอก รัชดาธนวัฒน์ ผบ.ร.17 พัน.4 /รอง ผบ.ร้อย.รส.ที่2ฯ มอบหมายให้ ฝกร.จัด ชป.มวลชนประจำพื้นที่ อ.เชียงคำ,กำลังพลหมวดบรรเทาสาธารณภัย(ชุดสร้างฝายกักเก็บน้ำ)

เมื่อ 090830 มี.ค. 62 ร.17 พัน.4/กกล.รส.จว.พ.ย.สย. โดย พ.ท. ขวัญเอก รัชดาธนวัฒน์ ผบ.ร.17 พัน.4 /รอง ผบ.ร้อย.รส.ที่2ฯ มอบหมายให้ ฝกร.จัด ชป.มวลชนประจำพื้นที่ อ.เชียงคำ,กำลังพลหมวดบรรเทาสาธารณภัย(ชุดสร้างฝายกักเก็บน้ำ)และกำลังพลจิตอาสา ร.17 พัน.4 ร่วมกับส่วนราชการ และราษฎรจิตอา ต.หย่วน อ.เชียงคำ จัดกิจกรรมสร้างฝายกักเก็บน้ำลำน้ำญวน โดยมี นาย จรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอเชียงคำ เป็นประธานฯ ณ ดงป่าเปื๋อยเปียง บ้านเปื๋อยเปียง หมู่ 14 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา