Reporter&Thai Army ข่าวเชียงใหม่

ชุดบูรณาการเฝ้าระวังไฟป่าเดินเท้าขอความร่วมมือประชาชน

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
ชุดบูรณาการเฝ้าระวังไฟป่าเดินเท้าขอความร่วมมือประชาชน

10 เมษายน 2562
ทางฝ่ายปกครองโดยนายอนวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ให้เจ้าหน้าที่ร่วมในการทำงานด้วยกันเพื่อเพิ่มกำลังในการช่วยดับไฟป่าได้เร็วขึ้น และได้สนับสนุนน้ำดื่มน้ำเย็นเครื่องดื่มบำรุงกำลังให้กับเจ้าหน้าที่ชุดทำงานพิเศษ ทางนายชัชวาล พุทโธ นายอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำสิ่งของเครื่องดื่มนำมามอบให้กับผู้นำกำนันและชุดปฏิบัติไฟป่าที่บ้านเมืองนะ และยังร้องขอชาวบ้านร่วมในการช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งข่าวให้กับเจ้าหน้าที่โดยด่วนถ้าพบการลุกไหม้ในพื้นที่ป่าเพื่อจะได้ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันดับได้ทันท่วงทีและทางนายสายัณ สายชู หัวหน้าชุดดับไฟป่าผาแดงร่วมกับเจ้าหน้าที่ต้นน้ำห้วยสูนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนไชยปราการ

ทหารม้าชุดฐานบ้านสินชัยอุทยานแห่งชาติผาแดง และผู้ใหญ่บ้านชาวบ้าน ได้ร่วมกันนำเอาแมสปิดจมูกส่งให้กับประชาชนใส่ป้องกันหมอกควันจากไฟป่า และเดินเคาะประตูบ้านเข้าขอความร่วมมือกับประชาชนไม่เผาและขอช่วยสอดส่องคนที่ไม่หวังดีลักลอบเผาป่าด้วยความคึกคะนองเพื่อนำมาลงโทษตามกฎหมาย

ซึ่งเป็นความคิดที่ว่าน่าจะได้ผล จากการที่สองวันผ่านมานั้นการลักลอบเผาป่าหรือไฟไหม้ป่าลดลงอย่างเห็นได้ชัด และในวันนี้ตั้งแต่เช้า ทางชุดร่วมบูรณาการได้นั่งรถยนต์ทำการตรวจเส้นทางเสี่ยงลักลอบเผาป่าในเส้นบ้านสินชัยหมู่ที่ 6 ถึงบ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 10 และเส้นบ้านผาแดงหมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ถึงบ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่มีจุดไหนที่ถูกไฟไหม้ในวันนี้ ก็เป็นการทำงานที่ทำกันทุกปี แต่ปีนี้ไม่มีฝนตกเลยในช่วงเดือนมีนาคม2562 ถึง เดือนเมษายน 2562 จึงเกิดไฟป่าลุกไหม้หลายต่อหลายครั้ง เมื่อปีที่ผ่านมา2561 นั้นฝนตกลงมาแทบทุกอาทิตย์การเกิดไฟป่าจึงน้อยกว่าในปีนี้มาก