ข่าวเชียงใหม่

ฝุ่นหมอกควันกระทบคนเมืองฝาง

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
1-4-62-ฝุ่นหมอกควันกระทบคนเมืองฝาง1 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น
ในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการเผาป่าทั้ง3 ด้าน ภายในพื้นที่ ประเทศเพื่อนบ้าน พม่า ลาว ที่ส่งผลกระทบมากยิ่งกว่าฤดูหนาว แสบตาแสบจมูกคันหน้าคันตากันมาก จากการเผาป่าทั้งในพื้นที่ป่าอำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่สรวย อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และในพื้นที่ชายแดน ไทย พม่า เผากันในทุกวัน ไม่มีเว้นวัน ส่งผลหมอกควันและฝุ่นละอองจากเศษเผาไหม้ได้ตกกระทบกับประชาชนในพื้นที่อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอไชยปราการ มากกว่าทุกพื้นที่

 

ในจังหวัดเชียงใหม่ ทัศนะการมองเห็นไม่เกิน 1 กิโลเมตร ชาวบ้านไม่ค่อยจะออกไปไหน จะเก็บตัวอยู่ในบ้านเพราะปลอดภัยจากฝุ่นควัน ทางชุดดับไฟป่ายังคงทำงานกันอย่างหนัก24 ชั่วโมง แต่ในช่วงดึกๆจะเบาบางลงบ้าง ในพื้นที่บนยอดเขาจริงๆไม่สามารถขึ้นดับได้เพราะเป็นที่สูงชันและอันตราย ในเขตอำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอไชยปราการ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ทางนายอำเภอให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศให้ประชาชนหาที่ป้องกันครอบจมูก กันฝุ่นละออง เพื่อป้องกันโรคที่จะเกิดกับระบบหายใจ ของประชาชนแล้ว คาดว่ายิ่งจะมีผลกระทบมากขึ้นทุกวัน จากการถ่ายภาพมุมสูงนั้นระยะสูงจากพื้นที่ประมาณ100 เมตรก็พบว่าหมอกควันปกคลุมทั้งเมือง ประชาชนก็รอฝนที่จะตกลงมาเพื่อล้างหมอกควันแต่ก็ยังไม่มีฝนตกลงมาสักครั้ง