ข่าว ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด-นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด!!!สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดออกขับเคลื่อน อสม/อสค/ชี้แจง พรบ.อสม.ว่าด้วยการเงินค่าป่วยการฯ

เมืองร้อยเอ็ด-นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด!!!สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดออกขับเคลื่อน อสม/อสค/ชี้แจง พรบ.อสม.ว่าด้วยการเงินค่าป่วยการฯระเบียบ แนวทางในการปฎิบัติงานและ(Health Literacy)นายอำเภอร่วม รวมพลัง อสม.เคาะประตูบ้านสงกรานต์ปลอดภัย จากอุบัติเหตุทั้งไปและกลับ ที่ตำบลรอบเมือง และทุกตำบล!!!

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่(10 เมษายน 2562)นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดประธานพร้อม นายบุรีทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดยนายวีระศักดิ์ จรบุรมย ์ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด,นายอภิชาติ โพธิสารประธานอสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ดชี้แจงผอ.รพ.สต.บ้านแก่นทราย กล่าวรายงาน
ในวาระ

การประชุมอสม.ประจำเดือนเมษายน 2562 มีอสม.เข้าร่วมประชุมในวันนี้เป็นจำนวนมากพร้อมต้อนรับพร้อมประธานอสม,อคส,เจ้าหน้าที่เข้ารับฟังท่านนายอำเภอร่วม รวมพลัง อสม.เคาะประตูบ้านสงกรานต์ปลอดภัย จากอุบัติเหตุทั้งไปและกลับ ที่ตำบลรอบเมือง และทุกตำบลฯได้รับฟังนโยบายอย่างตั้งใจเป็นอย่างดี#ตามแผนงานการประชุม *แผนออกขับเคลื่อน อสม/อสค/ชี้แจง พรบ.อสม.ว่าด้วยการเงินค่าป่วยการฯระเบียบ แนวทางในการปฎิบัติงานและ(Health Literacy)#

ณ หอประชุมเอนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นทราย ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว