Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดโครงการ 99 วัน ชวนลด…กี่โล (99 Days Challenge)

แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดโครงการ 99 วัน ชวนลด…กี่โล (99 Days Challenge)

แม่ทัพภาคที่ 3 มีความห่วงใยสุขภาพกำลังพลที่มีภาวะโรคอ้วน ซึ่งนำเป็นสาเหตุ ให้เจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จึงให้โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพแก่กำลังพลหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ที่มีค่า BMI ตั้งแต่ 30 ขึ้นไป และผู้ที่สนใจลดน้ำหนัก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขัน ในโครงการ 99 วัน ชวนลด…กี่โล (99 Days Challenge)
วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา ที่ ห้องบันเทิงทัพ 1 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 99 วัน ชวนลด…กี่โล (99 Days Challenge) ของโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้แก่กำลังพลกลุ่มดังกล่าว เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สามารถลดน้ำหนักได้อย่างเข้าใจ เข้าถึง ยั่งยืน ได้แก่
1. กระตุ้นและสร้างความเข้าใจวิธีลดน้ำหนักที่ถูกต้อง
2. การสร้างกำลังใจจากบุคคลต้นแบบที่ลดได้สำเร็จและค้นหาปัญหาของสมาชิก โดยเทรนเนอร์ใช้วิธีการ Coaching ตามแนวคิด GROW model
3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้พฤติกรรมกลุ่มเพื่อนและการแข่งขันและระบบติดตามประเมินที่ชัดเจน
4. สร้างการมีส่วนร่วม การรับผิดชอบของสมาชิกในการส่งการบ้าน การฝึกคำนวณค่าพลังงานที่ร่างกายใช้ ฝึกคำนวณแคลอรี่ การกล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองและคนรอบข้าง ร่วมเสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในกลุ่ม จนสามารถเป็น Roll model ได้
โดยมีกำลังพลที่สนใจรวมทั้งสิ้น 675 คน.