ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีบวงสรวงและอัญเชิญองค์ครุฑ ประดิษฐานอาคารที่ทำการศาลแขวงสุวรรณภูมิ

9 กรกฎาคม 2567  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงและอัญเชิญองค์ครุฑประดิษฐาน ณ อาคารที่ทำการศาลแขวงสุวรรณภูมิ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชะรัตน์ สุวรรณมา อธิบดีผู้พากษาภาค 4 เป็นประธานในพิธี และรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด อัยการจังหวัดร้อยเอ็ด คณะผู้พิพากษาประจำศาลจังหวัดร้อยเอ็ด คณะอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอสุวรรณภูมิ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี

ศาลยุติธรรม ได้คำนึงถึงความเสมอภาคในการได้รับความเป็นธรรมของประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องการกระจายการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสู่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอโพนทราย อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอปทุมรัตน์ อำเภอพนมไพร และ
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการอำนวยความยุติธรรมโดยเร็ว อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนผู้มีอรรถคดีได้รับการพิจารณาพิพากษาคดีอย่างรวดเร็วจากการแบ่งเบาภาระงานคดีของศาลจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 จึงมีมติให้จัดตั้งและเปิดทำการศาลแขวงสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ (หลังเก่า) เป็นที่ทำการศาลแขวงสุวรรณภูมิ

สำหรับพิธีในวันนี้ เป็นการบวงสรวงและอัญเชิญองค์ครุฑประดิษฐาน ณ อาคารที่ทำการศาลแขวงสุวรรณภูมิ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่อไป

สมนึก บุญศรี  รายงาน