นราธิวาส ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดลานสุขภาพ ชุมชนท่าเรือที่รือเสาะ


นราธิวาส ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดลานสุขภาพ ชุมชนท่าเรือที่รือเสาะ


ภาพข่าว/ ประพันธ์ ฤทธิวงศ์
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น.นายมงคล วัลยะเสวี ผู้อำนวยการประปาส่วนภูมิภาค เขต 5 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดลานสุขภาพ ชุมชนบ้านท่าเรือ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสุทธิศักดิ์ ถาวรสุข ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขารือเสาะ กล่าวรายงาน
พร้อมในโอกาสนี้ นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ กล่าวต้อนรับ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาลตำบลรือเสาะ และชาวชุมชนบ้านเท่าเรือ มาร่วมพิธีเปิดอย่างคับคั่ง
ในการนี้ นายมงคล วัลยะเสวี ผู้อำนวยการประปาส่วนภูมิภาค เขต 5 ได้มอบเกียรติแก่ผู้นำชุมชนพร้อมทั้งได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง และร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และนายอำเภอรือเสาะ ได้พบปะ เยี่ยมเยี่ยนชาวชุมชนบ้านเท่าเรือ
สำหรับลานสุขภาพ ชุมชนท่าเรือ ได้รับการสนับสนุนจาก การประปาส่วนภูมิภาค สาขารือเสาะ ซึ่งเป็นการจัดสร้าง “ลานสุขภาพ ชุมชนท่าเรือ พร้อมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อเป็นศูนย์กลางดูแลส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน ให้ออกกำลังกายต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ ให้คนในชุมชนมีสุขภาพดี แข็งแรง ห่างไกลโรค เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ดังคำกล่าวว่า “สุขภาพดี ชุมชนดี สังคมเข้มแข็ง”