ข่าวกระแสสังคม

นราธิวาส ชาวรือเสาะ ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ‘บึงบัวบากง’ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

นราธิวาส ชาวรือเสาะ ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ‘บึงบัวบากง’ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ประพันธ์ ฤทธิวงศ์/ภาพข่าว
เมื่อวันที่ 9สิงหาคม 2561 ที่ บึงบัวบากง หมู่ที่ 6 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ เป็นประธานในพิธีเปิดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9โดยนายนิพนธ์ เสนอินทร์ นักวิชาการประมง ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน ประมงจังหวัดนราธิวาส กล่าวรายงาน
โดยมี นายสวัสดิ์ ศิริไพรวัน ประมงอำเภอรือเสา นายสรยุทธ์ สะมะแอ นายก อบต.รือเสาะ ข้าราชการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน อปพร.รือเสาะ นักเรียนจากสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอรือเสาะ ตลอดจน ประชาชน กว่า 500 คน ด้วยการคืนชีวิตสัตว์น้ำ ปล่อยพันธุ์ปลา กินพืช จำนวนห้าแสน ตัว
นายนิพนธ์ เสนอินทร์ นักวิชาการประมง รักษาการแทน ประมงจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่าด้วยกรมประมงมีนโยบายในการฟื้นฟู ทรัพยกรสัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

โดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอรือเสาะ “ในหลวง รัชกาลที่9” พระองค์ได้เสด็จมาเยี่ยมพสกนิกรของพระองค์ อย่างเช่น บึงบัวบากง ณ ที่นี้ ก็เคยเป็นสถานที่ที่พระองค์เคยเสด็จทรงงาน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2527