ผู้ใจบุญแห่บริจาคเงินสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.ศรีสะเกษ รองรับการขยายตัว


ผู้ใจบุญแห่บริจาคเงินสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.ศรีสะเกษ รองรับการขยายตัว

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ และประธานกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลศรีสะเกษ และนางพวงทอง วิรารัตน์ กรรมการผู้จัดการ หจก.ไพศาลวิทยา จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบเงินสด จำนวน 1,500,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลศรีสะเกษ เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ รองรับการยกระดับมาตรฐานเป็นโรงพยาบาลศูนย์ โดยมี พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลให้การต้อนรับและร่วมรับมอบเงินจำนวน 1,500,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนาโรงพยาบาลศรีสะเกษต่อไป
ทั้งนี้โรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้ผ่านการยกระดับมาตรฐานเป็นโรงพยาบาลศูนย์แล้วในขณะนี้ และได้มีการก่อสร้างอาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังขาดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์อีกเป็นจำนวนมาก จึงมีผู้ใจบุญจากทั่วสารทิศทั้งในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงต่างจังหวัด แห่มาร่วมบริจาคทำบุญด้วยอย่างต่อเนื่อง เพื่อหวังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เมื่อยามเจ็บป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงที โดยไม่ต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่น.

***********
พิสิทธิ์ ศรีสะเกษ ข่าว
บุญทัน ศรีสะเกษ ภาพ
โทร.0818781747