Uncategorized

สจ.ชัย ขวัญใจ ประชาชน นำกลุ่มแม่บ้าน=สตรี-อสม. ทัศนศึกษาโครงการ “การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการสร้างอาชีพของสตรีและบุคคลในครอบครัว” ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ที่ ร้านดาวทะเล ซีฟู๊ด อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

สจ.ชัย ขวัญใจ ประชาชน นำกลุ่มแม่บ้าน=สตรี-อสม. ทัศนศึกษาโครงการ “การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการสร้างอาชีพของสตรีและบุคคลในครอบครัว” ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ที่ ร้านดาวทะเล ซีฟู๊ด อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ค่ำคืนวันที่ 9 กันยายน 2561 นายจิรวัฒน์ มงคลจุฑาเศรษฐ หรือ สจ.ชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก เขต1 นครแม่สอด สจ.ขวัญใจประชาชน ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ และขอบคุณคณะทำงานและกลุ่มแม่บ้าน= สตรี= อสม.ในโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน โครงการ “การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการสร้างอาชีพของสตรีและบุคคลในครอบครัว” โดยมีการจัดเลี้ยงสังสรรค์ที่ร้านดาวทะเล ซีฟู๊ด อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เป็นกันเอง

ระหว่างวันที่ 8- 10 กันยายน 2561 นายจิรวัฒน์ มงคลจุฑาเศรษฐ หรือ สจ.ชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก เขต1 นครแม่สอด ได้ นำกลุ่มแม่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ในเขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก จำนวนกว่า 50 คน เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน โครงการ “การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการสร้างอาชีพของสตรีและบุคคลในครอบครัว” ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้ง จ.ราชบุรี และ จ.เพชรบุรี ทั้งนี้เพื่อให้สตรีได้รับความรู้จากการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการสร้างอาชีพของสตรีและบุคคลในครอบครัว นำมาใช้ประโยชน์ในการดูแล คนในครอบครัว ในด้านสุขภาพ ซึ่งได้มีการไปดูงานด้านสมุนไพร ที่เรือนสมุนไพรคุณยาย-ศูนย์หัตกรรมบ้านเขาเต่า หัตกรรม นวัตกรรม ไทย และงานด้านอื่นๆ นอกจากนี้ยังได้มีการไปทัศนศึกษาที่ “อุทยานราชภักดิ์” อุทยานราชภักดิ์ อุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ โดยจัดสร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม เป็นการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งการเดินทางไปทัศนศึกษาครั้งนี้ กลุ่ม แม่บ้าน-สตรี- อสม. ได้รับความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนา มากมาย

นับเป็นผลงานในการทำโครงการ ด้านการพัฒฯสตรีและครอบครัว ของนายจิรวัฒน์ มงคลจุฑาเศรษฐ หรือ สจ.ชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก เขต1 นครแม่สอด สจ.ขวัญใจประชาชน อีกหนึ่งโครงการ ที่ กลุ่ม แม่บ้าน-สตรี- อสม.ได้รับความรู้และการสันทนาการ อย่างดียิ่ง


//////////
ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน