ข่าวรัฐสภา

คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำ โดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศน์นครเขื่อนขันธ์โครงการสวนกลางมหานคร

วันที่ 9 กันยายน 2561 คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำ
โดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศน์นครเขื่อนขันธ์โครงการสวนกลางมหานคร ณ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และอนุสรณ์สถานอิน-จันและพิพิธภัฑ์เรือ รวมทั้งอุทยานพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 2 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

Comments are closed.