สถานที่ท่องเที่ยว

กลุ่มหัตถกรรมพื้นมืองบ้านผาสิงห์ เจ้าของแบรนด์”PASING BY BD”เตรียมสู่ตลาด AEC เครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นฯพร้อมหนุน..

กลุ่มหัตถกรรมพื้นมืองบ้านผาสิงห์ เจ้าของแบรนด์”PASING BY BD”เตรียมสู่ตลาด AEC เครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นฯพร้อมหนุน.

….เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ กลุ่มหัตถกรรมพื้นมืองบ้านผาสิงห์ บ้านผาสิงห์ ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ดร.องอาจ วิเศษ ประธานเครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นอีสาน และ ผศ.ดร.อานนท์ แสนนาน ผอ.มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมกลุ่มฯ โดยมี น.ส.บุณณดา เลาหะดิลก กลุ่มหัตถกรรมพื้นเมืองบ้านผาสิงห์ เจ้าของแบรนด์”PASING BY BD” หลังจากทางจังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี ได้คัดเลือกให้ “กลุ่มหัตถกรรมพื้นมืองบ้านผาสิงห์ เจ้าของแบรนด์ “PASING BY BD” เตรียมพัฒนาเป็น หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) บนเส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง

น.ส.บุณณดา เลาหะดิลก กลุ่มหัตถกรรมพื้นเมืองบ้านผาสิงห์ เจ้าของแบรนด์”PASING BY BD” ได้กล่าวว่า ที่ทางกลุ่มฯได้รับการคัดเลือกเตรียมพัฒนาเป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) บนเส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง เพราะเป็นผ้าลายของไทย อัตลักษณ์ ความเป็นผ้าไทย “ลายผ้าผาสิงห์” เป็นต้นกำเนิดลายผ้าที่คัดสรรมาจากภาพลายเขียนสีภายในถ้ำผาสิงห์ บ้านผาสิงห์ ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ซึ่งทางชาวบ้านแถบนั้นได้ทำสืบทอด กันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2508 เพราะสมัยนั้นชาวบ้านผาสิงห์ จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมและทำมาหากินระแวก “ถ้ำสหาย” ที่อุดมสมบูรณ์ด้วย นานาสัตว์ป่า จนไปเจอภาพลายเขียนสีในผนังถ้ำจึงนำมาสร้างเป็นลายผ้า และตั้งชื่อว่า “ผ้าลายผาสิงห์” จนมาเป็นผ้าทอมือโบราณ ภายใต้แบรนด์ “PASING BY BD” มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศ

 

ดร.อานนท์ แสนนาน ภาพ/ข้อมูล
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน