Uncategorized ข่าวเชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยว

ลอยกระทงใต้น้ำ ที่เชียงใหม่ซึ่งถือเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย

ลอยกระทงใต้น้ำ ที่เชียงใหม่ซึ่งถือเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 ที่บริเวณเชียงใหม่ซูอควาเรียมในสวนสัตว์ เชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรมต้อนรับประเพณียี่เป็ง ด้วยการลอยกระทงใต้น้ำ ซึ่งถือเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย โดยมีนายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ กรรมการผู้จัดการเชียงใหม่ ซู อควาเรียม เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้กระทงใช้ลอยนั้น เป็นกระทงที่ทำขึ้นมาจากผักทั้งหมด เพื่อให้สามารถเป็นอาหารแก่เหล่าฝูงปลา ทั้งยังไม่ทำลายระบบนิเวศอีกด้วย

โดยทางด้านนายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ กรรมการผู้จัดการเชียงใหม่ ซู อควาเรียม เผยว่า สำหรับแนวคิดในครั้งนี้นั้นเกิดขึ้นจากการที่ ต้นต้องการที่จะสร้างสีสันให้ช่วงเทศกาลลอยกระทงของจังหวัดเชียงใหม่ ถึงแม้จะมีการจัดแนวคิดการลอยกระทงใต้น้ำขึ้น เพื่อหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังต้องการสื่อถึงการรณรงค์ให้ทุกคนหันมาให้ความสำคัญในการใช้วัสดุปลอดภัยแก่แม่น้ำลำคลอง และไม่ส่งผลเสียใด ๆ สำหรับกิจกรรมการลอยกระทงใต้น้ำนั้น จะจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 10-12 พ.ย. 2562 วันละ 2 รอบ 10.30 น. , 15.00 น.

https://youtu.be/T6ksPLMlj6A

ฟงหวิน ศักดิ์อัศวิน…เชียงใหม่