Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์

วัดพระแก้ว จัดให้มีงานทอดกฐินสามัคคี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
วัดพระแก้ว จัดให้มีงานทอดกฐินสามัคคี โดยมี ดร เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรี

เทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ พี่น้องประชาชน ชาวตลาด เทศบาลเมือง และคณะลูกศิษย์ พระครูศรีพัชระบวร เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว ที่เดินทางมาจาก จังหวัดสมุทรปราการ อุดรธานี ราชบุรี และ จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ในการทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ และยังมีคณะศิษย์ ได้มาร่วมกันเปิดโรงทาน กันเป็นจำนวนมาก ยอดเงินในการทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ จำนวนที่ได้ทั้งสิ้น749313.75 (เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยสิบสามบาท เจ็ดสิบห้า

สตางค์)