Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าว เชียงราย

เหล่าทหารหาญ รักษาเทิดทูนไว้เหนือเกล้า….. ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 นำกำลังพลทหารหาญ บวงสรวง และทำความสะอาดศาลารอยพระบาทรัชกาลที่ 9 พร้อมรับนักท่องเที่ยวแอ่วเหนือ “ ยล….รอยพระบาทในหลวง รัชกาลที่ 9 ” ด้วยน้อมสำนึกกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

เหล่าทหารหาญ รักษาเทิดทูนไว้เหนือเกล้า….. ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 นำกำลังพลทหารหาญ บวงสรวง และทำความสะอาดศาลารอยพระบาทรัชกาลที่ 9 พร้อมรับนักท่องเที่ยวแอ่วเหนือ “ ยล….รอยพระบาทในหลวง รัชกาลที่ 9 ” ด้วยน้อมสำนึกกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

พันโท สามารถ กิตติ์โสภณวรานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำกำลังพล และทหารกองประจำการใหม่ ประกอบพิธีบวงสรวงรอยพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พร้อมร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดมณฑปที่ประดิษฐาน รอยพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและประเทศชาติสืบมาจนถึงปัจจุบัน ณ ศาลารอยพระบาทรัชกาลที่ 9 บนดอยโหยด ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ณ จังหวัดเหนือสุดแดนสยาม ที่เราสามารถพานพบกับอากาศหนาว ที่หลายต่อหลายคนปรารถนา ได้อย่างไม่ยากนัก วิวทิศทัศน์ป่าเขา ลำเนาไพร และหมอกที่ปกคลุมขุนเขา ภาคเหนือนั้น สะกดใจให้เราต้องเดินทางไปสัมผัส แต่เหนือกว่าความคาดหมายนั้น…รอยพระบาทในหลวง… เราคงไม่มีโอกาสเห็นที่ไหนในประเทศไทยแน่ แต่ที่เชียงรายคุณจะได้เห็น เพราะเมื่อ พ.ศ. 2525 หรือกว่า 30ปีที่แล้วนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงประทับรอยพระบาท ลงบนปูนปลาสเตอร์ ณ ดอยยาว – ดอยผาหม่น อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เหล่าทหารหาญ ในการสู้รบกับกองกำลังคอมมิวนิสต์ ในสมัยนั้น

พระบารมีปกเกล้าทหารกล้า….พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช องค์จอมทัพไทย , สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้เสด็จพระราชดำเนิน เพื่อเยี่ยมเยือนทหารหาญและราษฎร ณ ฐานปฏิบัติการดอยพญาพิภักดิ์ บนดอยยาว เขต อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย (ปัจจุบันเป็นเขต อำเภอขุนตาล) และในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลนั้น ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 นอกจากนี้ในการเสด็จพระราชดำเนิน ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานประทับรอยพระบาทของพระองค์ลงบนแผ่นปูนปลาสเตอร์ที่ทางทหารได้จัดเตรียมไว้ ที่ศาลาบนดอยพญาพิภักดิ์ เพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ทหารกล้าทั้งปวง ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ปัจจุบัน รอยพระบาท ได้ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานอยู่ ณ ศาลารอยพระบาท บริเวณด้านหน้า กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นที่เคารพสักการะของกำลังพลคู่กับอนุสาวรีย์ผู้เสียสละ และให้สาธารณชน เยาวชนคนรุ่นปัจจุบัน รวมถึงนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ได้เข้ามาเยี่ยมชมสืบต่อไป และ ปัจจุบันได้มีการสร้างศาลาเพื่อประดิษฐาน รอยพระบาท ไว้บนดอยโหยด ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย