Uncategorized ข่าว พะเยา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเปิด สนามกีฬา เพื่อมวลชน ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม…

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเปิด สนามกีฬา เพื่อมวลชน ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม…

วันที่ 10 พ.ย.62 เวลา 14.13 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ตชด.32 อ.เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา , ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด , ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ข้าราชการ และข้าราชการเฝ้ารับเสด็จ

จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ.เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ , รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา , รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 , รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา คณะครู นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา เฝ้ารับเสด็จ ทรงพระราชทาน อุปกรณ์กีฬา แก่ผู้แทนนักเรียนชาย หญิง และผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 11 โรงเรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวทูลเบิกเบิกผู้มีอุปการคุณ เข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่ ประกาศเกียรติคุณ ทอดพระเนตรการแข่งขันวิ่งระยะทาง 800 เมตร ชาย พระราชทานเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศจำนวน 6 ราย ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “ก้าวทุกก้าว เหงื่อทุกหยด สู่มาตุภูมิ”

จากนั้นเสด็จทรงกดปุ่ม ทรงเปิดแพรคลุมป้าย สนามกีฬาเพื่อมวลชน ทอดพระเนตรการแข่งขันวิ่ง 800 เมตร หญิง พระราชทานเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันวิ่งจำนวน 6 ราย ก่อนจะเสด็จกลับโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งกลับ ในเวลาต่อมา….