ข่าวแพร่

เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง “เตรียมเปิด” ศูนย์เรียนรู้การคัดแยกขยะครบวงจร

แพร่///

เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง “เตรียมเปิด” ศูนย์เรียนรู้การคัดแยกขยะครบวงจร

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ที่เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งอำเภอ เมืองแพร่จังหวัดแพร่ นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เตรียมเปิดศูนย์คัดแยกขยะครบวงจรอย่างเป็นทางการ โดยใช้สถานที่เดิมจากโรงฆ่าสัตวของเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ซึ่งในเรื่องนี้ได้ขอมติความเห็นชอบจากสภาไปที่เรียบร้อยให้ยุบลงฆ่าสัตว์ เนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นดำเนินการมาหลายปี การดำเนินการไม่คุ้มค่าในการดำเนินการขาดทุนปีละหลายแสนบาท

และทางเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งได้มอบหมายให้ นายไพรัตน์ รัตนชมภู ผู้อำนวยการกองสาสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เข้าดำเนินการในการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ให้เป็นศูนย์เรียนรู้คัดแยกขยะครบวงจรปัจจุบันการดำเนินการเป็นลำดับชั้น มีความก้าวหน้าไปมาก และพร้อมที่จะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ฯในเร็วๆนี้

นายไพรัตน์ รัตนชมภู ผู้อำนวยการกองสาสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง กล่าวว่า หลังจากที่ผมได้ย้ายมาที่เทศบาลตำยบทุ่งโฮ้ง ได้รับมอบหมายจากทางคณะผู้บริหาร
เข้า มาปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เดิมให้เป็นศูนย์กำจัดขยะครบวงจรและปัจจุบันการดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความเหมาะสม เป็นลำดับชั้นมีความก้าวหน้าไปมาก

จากดำเนินการจัดการขยะ ทั้งขยะอินทรีย์ครัวเรือน เป็นปุ๋ยชีวภาพ ขยะพลาสติก ส่งทำโต๊ะนักเรียน จึงจำเป็นต้องมีศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะครบวงจรของเทศบาล ทุกกิจกรรมจะอยู่ที่นี้ ให้ชุมชนมาเรียนรู้และขยายไปให้กับที่อื่น คอยติดตามกันนะครับ ที่นี่ เร็วๆนี้

ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ
ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ

แพร่….รายงาน