ข่าว จันทบุรี

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบผ้าห่มกันหนาว พระราชทานแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

วันนี้ ( 10 พ.ย.66 ) ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะ ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดจันทบุรี ได้นำผ้าห่มกันหนาว พระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จำนวน 120 ผืน แก่เด็กนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นนักเรียนที่เข้ามาใหม่ ทั้งนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี เดิมชื่อ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี รับนักเรียนที่ยากไร้ทางเศรษฐกิจและสังคมเข้าเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดการเรียนการสอนแบบศึกษาสงเคราะห์ให้นักเรียนอยู่ประจำโรงเรียนโดยมีนักเรียนรวมทุกระดับชั้นรวม 589 คน มีบุคลากรครู พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษา 63 คน

โดยนายสมชาย บ้านไร่ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 กล่าวถึงผลงานที่ผ่านมาเด็กนักเรียนรุ่นปัจจุบัน และศิษย์เก่ามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทางด้านวิชาการ การอาชีพและกีฬามากมายอาทิ รางวัลพระราชทานเกียรติบัตรขั้นที่ 1 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา,ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นในการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล IQA AWARD,รับรางวัลชนะเลิศ การขับเคลื่อนพันธกิจศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก พันธกิจ ด้านสังคม เป็นต้น

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334