โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ นำจิตอาสาให้ความรู้และคำแนะนำเรื่องไข้หวัดไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ แก่ผู้มาใช้บริการ


โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ นำจิตอาสาให้ความรู้และคำแนะนำเรื่องไข้หวัดไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ แก่ผู้มาใช้บริการ

เมื่อวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 10.00 น. พลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 310 มอบหมาย พันเอก พัฒนพงค์ มีระเสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ จัดทหารจิตอาสาพระราชทาน เพิ่มมาตรการในการรับมือและป้องกัน ให้ความรู้และคำแนะนำเรื่องไข้หวัดไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ กับผู้มารับบริการ โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การปฏิบัติตัวและการป้องกัน การติดเชื้อจาก”ไวรัสโคโรน่า” สายพันธุ์ใหม่ 2019 , นำเจลล้างมือ สาธิต/สอนการล้างมือ 7 ขั้นตอน และแจกผ้าปิดจมูก มีจำนวนผู้มารับบริการที่ได้รับคำแนะนำ จำนวน 88 นาย และได้แจกผ้าปิดจมูก จำนวน 100 ชิ้น ที่ ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ค่ายวชิรปราการ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก