Uncategorized

ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 310 นำชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จับมือ จิตอาสาอำเภอบ้านตาก…ทำแนวกันไฟ ในพื้นที่วัดดอนแก้วเนรมิต

ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 310 นำชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จับมือ จิตอาสาอำเภอบ้านตาก…ทำแนวกันไฟ ในพื้นที่วัดดอนแก้วเนรมิต

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 พลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 /ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 310 นำชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควันมณฑลทหารบกที่ 310 และชุดบรรเทาสาธารณภัยกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 310 ร่วมกับ จิตอาสาอำเภอบ้านตาก , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตาก 10 (ท้องฟ้า) , ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ร่วมบูรณาการทำแนวกันไฟในพื้นที่รอบบริเวณวัดดอยแก้วเทพเนรมิต หมู่ที่ 7 บ้านแพะ ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก รวมเนื้อที่กว่า 527 ไร่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 155 คน