ไทย – เทศ ” เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 บูรณาการหน่วยงาน นำจิตอาสาลำปาง ร่วมทำแนวกันไฟวัดม่อนพระยาแช่ จัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่าต่อเนื่อง…


” ไทย – เทศ ” เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 บูรณาการหน่วยงาน นำจิตอาสาลำปาง ร่วมทำแนวกันไฟวัดม่อนพระยาแช่ จัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่าต่อเนื่อง…

เมื่อวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. พลตรี วีรยุทธ กวยะปาณิก เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค3 ร่วมกับ
พลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 ,ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ,อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต, รด.จิตอาสา, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง, ชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟ กรมป่าไม้และประชาชนจิตอาสา พระราชทาน, ชุมชนรอบดอยพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมี นางสาว นิตยา จรีเวรุไวโรจน์ และ Mr. Peter John Ferdinand/We love the King จำนวนกว่า 100 คน ร่วมกันทำแนวกันไฟเส้นทางจากวัดม่อนพระยาแช่ขึ้นไปบนดอยฝรั่ง เป็นระยะทางรวม 5 กิโลเมตร เส้นทางนี้ เป็นเส้นทางที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากดอยฝรั่งเป็นยอดดอยที่สูงที่สุดของดอยพระบาท การเดินเท้าขึ้น – ลง ดอย จะต้องใช้เวลาและยากลำบาก จึงต้องทำแนวกันไฟเพื่อเป็นการป้องกันไฟป่าลุกลาม ตามแผนงานการป้องกันไฟป่าครั้งที่ 6 รวมถึงเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ จาก โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี รถพยาบาล เตรียมพร้อมให้การบริการทางการแพทย์ ณ วัดม่อนพระยาแช่ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง

โดยในวันเดียวกันนี้ เวลา 09.00 น. ชุดปฏิบัติการทหารพรานที่ 3 ชุดควบคุมไฟป่าและหมอกควัน จากกรมทหารพรานที่ 35 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ทำการออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่เขาพระบาท, ชุมชนบ้านอิ่วเมี่ยน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร เพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นการลักลอบเผาป่า, การเกิดไฟป่าและหมอกควัน เพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์และเข้าดับไฟได้ทันทีก่อนลุกลาม ในพื้นที่เขาพระบาท