Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์

ห้างท็อปแลนด์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์รับบริจาคโลหิต

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ชั้นที่ 4 ห้างท็อปแลนด์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์รับบริจาคโลหิต

ห้างท็อปแลนด์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับเหล่ากาชาด จังหวัดเพชรบูรณ์ หอการค้า กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ กองทุนบทบาทสตรีและ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกันจัดบูธรับบริจาค โลหิต ตั้งแต่เวลา 9.30 นถึงเวลา 14.00 น
กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้นำอาหารมาบริการให้กับผู้ที่มาบริจาคโลหิตได้รับประทาน การบริจาค โลหิตครั้งนี้มีประชาชน ทั้งสิ้น 93 คน