ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-การเตรียมการสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-การเตรียมการสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ (11 มีนาคม 2562) รายงานการเตรียมการสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระคุณความดีที่พระองค์ทรงกอบกู้ผืนแผ่นดินให้เป็นเอกราชของชาติไทย และทรงพระเมตตาตั้งเมืองร้อยเอ็ดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2318

อนุโมทนาขอบคุณ คุณหน่อย ผู้จัดการบริษัท แฮปปี้เฮ้าส์ฯ ที่ได้ออกแบบอย่างสวยงามสมพระเกียรติ สาธุ

\\\\\\\\\\\\\\\\\
ศรีไพร ทูลธรรม\\จิตอาสาร้อยเอ็ดทำความดีด้วยหัวใจ