ข่าว ร้อยเอ็ด

บุญใหญ!ณ»ตำบลโนนรัง ่เมืองร้อยเอ็ด![153 ]»สวดถอนสมานสังวาสสีมา»งานฉลองอุโบสถวัดป่าโนนรัง»

บุญใหญ!ณ»ตำบลโนนรัง ่เมืองร้อยเอ็ด![153 ]»สวดถอนสมานสังวาสสีมา»งานฉลองอุโบสถวัดป่าโนนรัง»

» วันนี้เมื่อเวลา 08.09 น.วันที่(11 เมษายน 2562) พระครูสุวรรณสรานุกิจ เจ้
าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประธาน ฝ่ายสงฆ์พร้อมพระครูไพโรจน์ ญาณคุณ,เจ้าอาวาส,เจ้าคณะตำบลโนนรัง,พระครูสถิตคุณาภิรมย์ รองเจ้าคณะตำบลโนนรัง
พร้อมคณะที่ปรึกษา พ.ต.อ.วันชัย วินทะสมบัติ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด
ร้อยเอ็ด นายจงจิตดี จอมคำสิงห์,นายกอบต.โนนรัง, นายพิมพ์ วินทะไชย รองนายก อบต.โนนรัง,นายจรูญ ไกยสวน กำนันตำบลโนนรังนางกุสุมา จันทรวิภาค ผอ.รพ.สต.จนท.ตำบลโนนรัง,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำอช,อพม.อสม,กรรมการ,แพทย์ประจำหมู่บ้านชุดชรบ.ตำบลโนนรังและราชการอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจากหลายภาคส่วนพร้อมทายก-ทายิกา ทั่วทุกสารทิศ-พระภิกษุ-องค์เณร-แม่ชีขาว เป็นจำนวนมากสุดคณานับได้พร้อมรับฟังท่านเจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ดพร้อมนายชารี ฤาชา พิธีการพิธีกร ในวันนี้-พระภิกษุ-สามเณร จำนวน (153) รูปสวดถอนสมานสังวาสสีมา(ถอนเขตอุโบสถ)พร้อมเจ้าภาพเตรียมถวายผ้าไตรตามกำหนดการช่วงเวลา 17.00 น.พระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์ (10 )รูป สวดเจริญพุทธมนต์งานฉลองอุโบสถพร้อมประกอบพิธีทางพระพุทธศานาต่อไปโดยพระครูสุวรรณสรานุกิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ดพร้อมคณะพระเถรานุเถระหมู่ใหญ่ฯพร้อมแห่นาครอบหมู่บ้านอย่างยิ่งใหญ่ในวันนี้.

ในวันนี้มีเจ้าภาพโรงทานเป็นจำนวนมากต่างศรัทธามุ่งถวายในงานผูกพัทธสีมาตัดหวายปิดทองฝังลูกนิมิตรฉลองสมโภชพระอุโบสถ และทอดผ้าป่าสามัคคี

ณ วัดป่าบ้านโนนรัง 23 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

///////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
สื่อฯสำนักข่าว-ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด