ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเชียงใหม่

ทีมงานเดชอุดม ฯ จัดรดน้ำดำหัวเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือ แบบล้านนา และจัดเลี้ยง สังสรรค์ ทนายความภาค 5

ทีมงานเดชอุดม ฯ จัดรดน้ำดำหัวเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือ แบบล้านนา และจัดเลี้ยง สังสรรค์ ทนายความภาค 5

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ คณะของนายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ ผู้สมัคร นายกสภาทนายความหมายเลข 3 และคณะกรรมการหมายเลข 23-44 ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัว เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ และพบปะสังสรรค์ ทนายความภาค.5 ( เชียงใหม่ ) โดยมีทนายความทั้งในเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย แพร่ น่าน ฯลฯ ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 60 คน

นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ กล่าว ตามหลักสากล อาชีพทนายความนั้น มีหน้าที่ให้การช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายไม่ว่าด้านสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองผู้บริโภค หลักการอาชีพทนายความคือการดำรงตนให้เสมอต้นเสมอปลาย มีความซื่อสัตย์ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับลูกความและต้องรักษาความลับของลูกความนี้ คือมาตรฐานของนักกฎหมาย ถ้าแต่ละคนทำเช่นนี้ เมื่อองค์กร หรือสภาทนายความ ก็สามารถจะคุมนโยบายอะไรอีกมากมาย เกี่ยวกับดำเนินการของภาครัฐฯที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน การบังคับใช้กฎหมายไทยชอบด้วยหลักนิติรัฐ นิติธรรม ซึ่งเป็นไปตามหลักของสหประชาชาติอีกด้วย นอกจากทำหน้าที่ให้ความรู้ ช่วยเหลือประชาชนในด้านกฎหมายแล้ว สภาทนายความมีอำนาจในการใช้อำนาจรัฐฯ การใช้กฎหมายเป็นธรรมมากน้อยแค่ไหน กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนไหม อำนาจของพนักงานรัฐฯตามหลักกฎหมายหรือไม่

อย่างไรก็ตาม การที่ผมกลับมาสมัครเพื่อชิงนายกสภาทนายความครั้งนี้ แม้ว่าเคยดำรงตำแหน่งนี้มาหลายสมัยแล้วก็ตาม และถือว่าเป็นผู้สร้าง หรือ สภาทนายความด้วยมือของตัวเอง ซึ่งระยะหลังมองว่าบ้านหลังนี้เริ่มทรุดโทรมไม่มีใครดูแล น้อง ๆ หรือลูกศิษย์ลูกหา ขอร้องมาดังนั้น จึงเกิดความเป็นห่วงสภาทนายความซึ่งเป็นบ้านของทนายความทุกคน ผมจะกลับมาเพื่อปรับปรุง วางรากฐานและจัดแนวทางในรูปแบบใหม่เพื่อส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไป วิชาอาชีพของทนายความต้องมีมากกว่านี้ ไม่ว่าเรื่อง SME หนี้นอกระบบ ต่าง ๆ เราสามารถจัดการให้เข้าสู่ระบบได้ ตามกฎหมาย นี่คือเรา เดชอุดม ไกรฤทธิ์ ผู้สมัครนายกสภาทนายความกล่าวตอนท้าย.

ทรงวุฒิ ทับทอง