Uncategorized

จังหวัดอุบลราชธานี….จัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561.

จังหวัดอุบลราชธานี….จัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561……วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยพิธีจัดขึ้นที่หอประชุมอำเภอนาเยีย นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอนาเยีย นายสะท้อน ปราบจันดี พัฒนาการอำเภอนาเยีย พร้อมด้วยนายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ นายภวิศ ลิ้มวงษ์ทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอนาเยีย ได้เข้าร่วมงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการให้กำลังใจการทำงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และได้ถวายอาหารปิ่นโต ปัจจัยไทยธรรมให้แด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป และพิธีอ่านสารนายรัฐมนตรี สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สารอธิบดีกรมการปกครอง และได้มอบรางวัลให้ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ส่วนทางด้านนายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ ก็ได้นำพัดลมและสิ่งของอื่นๆไปช่วยมอบให้ด้วยในงานวันนี้เพื่่อเป็นการให้กำลังใจกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ภาพ/ข่าว ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ ผู้สื่อข่าว ข่าวชัดประเด็นจริง อุบลราชธานี รายงาน