สวท.ยโสธร ออกบู๊ชร่วมกิจกรรมค้นหา”หนูน้อยอ่านข่าว” เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติปี2561


สวท.ยโสธร ออกบู๊ชร่วมกิจกรรมค้นหา”หนูน้อยอ่านข่าว” เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติปี2561
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร(สวท.ยโสธร) ออกบู๊ชร่วมกิจกรรมงานโรงเรียนเทศบาล2 สามัคคีวัฒนา เพื่อค้นหา”หนูน้อยอ่านข่าว” ท่ามกลางเด็กนักเรียนให้ความสนใจ และดีใจได้ประสบการณ์ใหม่ เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติปี2561
วันนี้(10ส.ค.61) จ่าสิบตรีพงษ์สถิตย์ อรอินทร์(ออ-ระ-อิน)ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร นำเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกระจายเสียง ,ฝ่ายข่าว,ฝ่ายช่างเทคนิค และดีเจ เครือข่าย สวท.ยโสธร ร่วมค้นหา”หนูน้อยอ่านข่าว” ซึ่งเป็นกิจกรรม เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกและส่งเสริมรักในการอ่านหนังสือตลอดจนเป็นการปลูกฝังนักเรียนออกเสียงอย่างถูกต้อง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ครบรอบ 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ.บริเวณโรงเรียนเทศบาล2 สามัคคีวัฒนา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ทางด้าน จ่าสิบตรีพงษ์สถิตย์ อรอินทร์ ผอ.สวท.ยโสธร กล่าวว่า กิจกรรมค้นหา”หนูน้อยอ่านข่าว”ซึ่งทางกรมประชาสัมพันธ์ ให้ความสำคัญในการปลูกฝังให้กับเด็กนักเรียนรักในการอ่าน การเขียนอย่างถูกต้องและถูกวิธี ดังนั้น สวท.ยโสธร จึงจำลองห้องส่ง เสมือนการออกอากาศจริง มาให้ทดลองอ่านบทความและข่าวท้องถิ่น ซึ่งมีนักจัดรายการวิทยุ มาคอยให้คำแนะนำและการเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นก่อนที่นักเรียนจะได้อ่านจริง จากการสังเกตมีนักเรียนหลายคนที่ให้ความสนใจในครั้งนี้ มีแววหลายคนที่อ่านได้อย่างถูกต้อง มีน้ำเสียงที่ดี มีจังหวะในการอ่านที่ถูกต้อง ส่งผลเกิดความมั่นใจสามารถนำกลับไปใช้กับในห้องเรียนได้ หลายคนบอกดีใจที่ได้ร่วมกิจกรรมที่ดี อีกส่วนหนึ่งบอกว่าได้ประสบการณ์ใหม่ ท่ามกลางการร่วมลุ้นบุตรหลาน ของผู้ปกครอง อีกด้วย
ในส่วน สวท.ยโสธร ขึ้นตรงต่อ สำนักประชาสัมพันธ์เขต2 อุบลราชธานี สำนักนายกรัฐมนตรี ออกอากาศด้วยระบบ เอฟเอ็ม ความถี่ 90.00 เมกกะเฮริท์ มีข้าราชการ 6 คน และเจ้าหน้าที่3 คน อาคารที่ทำการเลขที่ 19 ถนนเทศบาล1(บริเวณหลังศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัด) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
………………………..


นิ่มนวล มานาดี / โทร.093-0608923