Uncategorized

ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ เทศบาลตำบลบางขนุน ได้ร่วม กันบูรณาการจัดเก็บป้ายที่ติดตามเสาไฟฟ้าตามริ่มถนนโดยไม่ได้รับอนุญาติ

ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ เทศบาลตำบลบางขนุน ได้ร่วม
กันบูรณาการจัดเก็บป้ายที่ติดตามเสาไฟฟ้าตามริ่มถนนโดยไม่ได้รับอนุญาติ
วันที่ 11 สิงหาคม 2561
อำเภอบางกรวย นำโดยนายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย พร้อมด้วยทหาร
ตำรวจ สภ.บางกรวย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
บางขนุน ประมาณ 20 นาย จัดเก็บป้ายตามเสาไฟฟ้าที่มีบริษัทห้างร้านต่างๆเอามาติดตาม
เสาไฟ ที่ติดอย่างผิดกฤหมายโดยไม่ได้รับอนุญาติให้ติด
จากการจัดเก็บป้ายในครั้งนี้เป็นไปตามนโย
บายของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในโครงการจังหวัดสะอาด
และในครั้งนี้นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย จึงระดมกำลังทั้ง อส.ทหาร
ตำรวจ เทศบาล จัดเก็บป้ายที่ติดตามเสาไฟอย่างผิดกฤหมาย โดยจัดเก็บป้ายในครั้งนี้ได้
ดำเนินงานจัดเก็บตามถนนพระราม 5 ตลอดสาย
พื้นที่อำเภอบางกรวย
นายวัชรเดช เกียรติชานน กล่าวว่า จากการ
ที่อำเภอบางกรวยนำกำลังมาจัดเก็บป้ายในครั้งนี้เพราะได้มีผู้ประกอบการห้างร้านต่างๆ
ที่ไม่มีจิตสำนึกว่าเอาป้ายมาติดตามเสาไฟ
จนประชาชนที่ผ่านไปมามองดูไม่มีความสวยงาม ทั้งๆที่อำเภอได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ อส.
ลงเก็บทุกวันก็ยังมีคนเอามาติดอีก
นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย กล่าวต่อว่าอยากฝากบอกไปถึงเจ้า
ของธุระกิจที่เอาป้ายมาติดตามเสาไฟให้เลิกมักง่ายการที่เอาป้ายมาติดแบบนี้


สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี