Uncategorized

ศรีสะเกษคัดเลือกและตัดสินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน“อำเภอสะอาด”ที่อำเภออุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษคัดเลือกและตัดสินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน“อำเภอสะอาด”ที่อำเภออุทุมพรพิสัย
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ที่หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย นายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประเมินผลคะแนนการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “อำเภอสะอาด” ประจำปี 2561 โดยมีนายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ซึ่งอำเภออุทุมพรพิสัย ได้ชูโครงการกองทุนคัดแยกขยะสะสมเงิน คุ้มครองสุขภาพตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย และมีนายสวัสดิ์ ดวงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว นำคณะทำงานบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการกองทุนคัดแยกขยะสะสมเงิน คุ้มครองสุขภาพตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย


นายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะประธานคณะทำงานประเมินผลคะแนนการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “อำเภอสะอาด” ประจำปี 2561 กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษได้พิจารณาคัดเลือกและตัดสินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “อำเภอสะอาด” ทั้ง 22 อำเภอ และมีอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งสิ้น 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุขันธ์ อำเภอขุนหาญ และอำเภออุทุมพรพิสัย เพื่อประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ซึ่งอำเภอที่ชนะเลิศจะได้รับประกาศเกียรติคุณ และจังหวัดศรีเกษจะส่งเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป

 

***********
บุญทัน ศรีสะเกษ ข่าว/ภาพ